Vad ger bäst exponering och resultat?

Datadriven marknadsföring

För många företag är marknadsföring ett svart hål, där man öser ner pengar utan att egentligen veta vad man får tillbaka i ökad försäljning. Det finns gott om erfarenheter och beprövade metoder i branschen, men det är först genom digitaliseringen som marknadsföring tagit klivet från höftskott till att bli datadrivet.

Att drivas av data är egentligen inget nytt – vi människor har alltid baserat våra beslut utifrån information som vi samlat in från omgivningen. Det nya är modern teknik och internet, som har gjort det mesta mätbart och givit oss mycket mer data att arbeta med. Genom att automatisera datainsamling, slutsatser och åtgärder kan vi effektivisera beslutsfattandet:

  • Tidigare: Samla in data, kolla på den och fatta beslut.
  • Nu: Samla in data, datorn kollar på den och fattar ett beslut.

Samtidigt väcker digital marknadsföring många frågor: Hur kan vi förbättra resultatet på en Adwordskampanj? Av två annonser på Facebook presterar den ena radikalt bättre, men hur växlar vi upp kampanjen för optimal avkastning? Hur vänder vi trenden när de organiska träffarna minskar och vad krävs för att fördubbla antalet interaktioner?

Genom att mäta och analysera data från din digitala marknadsföring kan du utvärdera resultaten med större exakthet. Men siffrorna säger inte allt. Det är viktigt att system, webb, sociala medier, print och övriga kanaler samverkar för att ge ett bra resultat.

Vi tjänar bara pengar om ni gör det

Inom datadriven marknadsföring brukar man framförallt prata om tre viktiga områden. Det är här de flesta företag får absolut störst effekt på sin marknadsföring och enklast kan öka sin försäljning, kommunicera sitt varumärke eller vinna marknadsandelar.

  • Social Media Advertising (Facebook Ads, Linkedin)
  • Google Ads (Adwords, Display, Programmatic)
  • Retargeting (Adform, Criteo)

Inom dessa kanaler kan vi följa upp och mäta alla aktiviteter, så att vi får ny data att arbeta med och kan ta fram en prognos över vad som ger bäst effekt och hur vi bäst når måluppfyllnad. Något förenklat måste vi veta nuläget, för att avgöra hur vi ska bli bättre i framtiden.

»Datadriven marknadsföring handlar om att få kontroll; att veta vad som skapar vilket resultat. Det gör att vi kan lära oss att bli bättre och dessa förbättringar blir i regel kraftfulla. Vill du också nå den fulla potentialen?«
– Marcus Bjering, strateg

Vi arbetar med bland annat Facebook Ads, Google Ads, LinkedIN, Bing, Google Analytics, SEMRush och Hotjar. Det finns många tjänster på nätet, men det är sällan vi har anledning att jobba med samtliga. Vilka verktyg vi väljer beror på vad som ger bäst resultat och ökar er exponering mest.

Vår prismodell är rörlig och innebär att vi bara tjänar pengar när ni gör det. Därför ligger det i vårt intresse att ni får ett så bra resultat som möjligt av er digitala marknadsföring. Du har med andra ord inget att förlora.

NÅGRA AXPLOCK

Hur kan vi hjälpa dig?

Datadriven marknadsföring behöver inte vara så svårt som det låter.

Skräddarsydd implementering

Säkerställ att rätt verktyg och teknik konfigureras efter era förutsättningar.

Mål & KPI:er

Graden av framgång beror på hur väl man definierar sina mål. Det är vår övertygelse.

Training

En bra analys kräver att ni är med på tåget, förstår processerna och kan värdera datan.

Rapportering & dashboards

Rätt person ska ha tillgång till rätt information vid rätt tid. I hela bolaget.

Retargeting

Öka försäljningen och lönsamheten, utan att inkräkta på era kunders personliga integritet.

Social ads

Genom att mäta alla annonserna kan ni öka räckvidden, klicken och delningarna.

KONTAKTA OSS

Kom in på fika så snackar vi

Adress

Kaplansgatan 18, 541 34 Skövde

Älvtomtagatan 12, 703 42 Örebro

Telefon

+46 (0) 733 88 10 42

Skriv till oss