Vad ska man mäta och varför?

Analys

Hur man jobbar med analys beror på vilket resultat man eftersträvar. Vad du mäter, varför du mäter det och hur du rapporterar dina mätvärden avgör vilken information du får fram. Det kan tyckas självklart, men det är viktigt att du har en tydlig idé och målbild för att det du analyserar ska ge användbara resultat.

Vad ska man kolla på? Vilka parametrar ska man mäta och vad gör man med all insamlad data? Hur kan man omsätta en insikt till ett bättre resultat? Allt vi gör och mäter måste utgå från intentionen att nå en förbättring.

Analys måste följas av nya prioriteringar och förändringsbenägenhet. Vi arbetar agilt med analys och låter processen förändras under arbetets gång. Slutsatserna man drar måste få leda till förändring i organisationen, i systemen, på webben och i marknadsföringen. Kort sagt måste alla delar i ett bolag öka sin flexibilitet.

»Automatiserade beslut är en i hög grad outnyttjad möjlighet. Den som börjar, med att automatisera både större och mindre beslut, kommer att göra stora effektiviseringar i sitt företag.«
– Marcus Bjering, strateg

Vi kan hjälpa till med implementering av analysverktyg, sätta upp mål, genomföra analyser, träna er personal att göra jobbet själva och slutligen rapportering och dashboards. Det sistnämnda gör att bara rätt personer kommer åt informationen och har kontroll över materialet.

  • Skräddarsydd implementering
  • Mål & KPI:er
  • Training
  • Rapportering och dashboards
KONTAKTA OSS

Kom in på fika så snackar vi

Adress

Kaplansgatan 18, 541 34 Skövde

Älvtomtagatan 12, 703 42 Örebro

Telefon

+46 (0) 733 88 10 42

Skriv till oss